CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

april 13, 2023

Tobii Dynavox publicerar Årsredovisning 2022

Tobii Dynavox publicerade idag Årsredovisningen för 2022 på webbsidan Tobii Dynavox Investerarrelationer. Dokumentet inkluderar även Tobii Dynavox hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport.  

Under 2022 växte intäkterna med 40% till 1 216 MSEK (872). Den organiska tillväxten var 16%.   Rörelseresultatet uppgick till 82 MSEK (60), motsvarande en rörelsemarginal om 6,8% (6,9). 

- Den starka försäljningstrenden fortsatte med rekordtillväxt för helåret 2022, säger Fredrik Ruben, VD på Tobii Dynavox. Vi har fortsatt att stärka organisationen med hängivna medarbetare, nya produkter och förvärv. Vi går framåt med en stabil grund för tillväxt, då vi verkar på en mycket underpenetrerad marknad med hög tillväxtpotential, som är relativt okänslig för konjunktursvängningar. 

Tobii Dynavox målsättning är att genom användningen av företagets kommunikationshjälpmedel förbättra livet för de miljontals människor som lever med funktionsnedsättningar, som ALS, cerebral pares och autism. Sammanlagt har Tobii Dynavox gett över 230 000 människor runtom i världen en röst att kommunicera med, vilket bidrar till förbättrad livskvalitet och ett mer hållbart samhälle. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska på Tobii Dynavox hemsida under finansiella rapporter. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2022. 

Denna information är sådan information som Tobii Dynavox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2023 kl. 14:00 CEST. 

About

Dynavox Group AB (publ) är moderbolaget för Tobii Dynavox, världsledaren inom kommunikationshjälpmedel. Med huvudkontor i Stockholm, och listat på Nasdaq Stockholm (DYVOX), har Dynavox Group tillsammans med sina varumärken över 700 anställda, och kunder i över 65 länder. Tobii Dynavox specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, monteringslösningar, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder omfattande expertis inom finansiering för att kunna hjälpa så många som möjligt. Eftersom nedsatt röst och rörlighet är vanligt hos våra användare, kan våra lösningar användas genom alternativa åtkomstmetoder, såsom ögonstyrning eller pekskärm. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn.