CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

juli 04, 2023

Inbjudan till Tobii Dynavox webbpresentation i samband med delårsrapporten för det andra kvartalet 2023

Tobii Dynavox avser att offentliggöra delårsrapporten för det andra kvartalet 2023, den 20 juli kl. 07.30 svensk tid. Efter rapporten, kl. 9.00 samma dag, håller Tobii Dynavox en presentation för investerare, analytiker och press.  

Rapporten presenteras av vd och koncernchef Fredrik Ruben och CFO Linda Tybring. Presentationen sker på engelska och går att följa live på webben. Efter presentationen följer tid för frågor, där deltagarna är välkomna att ställa frågorna via den webbaserade chattfunktionen. Kontakta IR innan presentationen för möjlighet att ställa frågor muntligt. 

Detaljer 

Tid: torsdag, 20 juli, 2023, kl 9.00 CET  

Presentation: Länk till webcast

Vänligen försäkra dig om att du är ansluten till presentationen genom att logga in via Microsoft Teams några minuter innan presentationen börjar. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt via Tobii Dynavox hemsida efteråt. Där kommer även delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen att finnas tillgängliga efter offentliggörandet och presentationen.  

Välkommen!  

About

Dynavox Group AB (publ) är moderbolaget för Tobii Dynavox, världsledaren inom kommunikationshjälpmedel. Med huvudkontor i Stockholm, och listat på Nasdaq Stockholm (DYVOX), har Dynavox Group tillsammans med sina varumärken över 700 anställda, och kunder i över 65 länder. Tobii Dynavox specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, monteringslösningar, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder omfattande expertis inom finansiering för att kunna hjälpa så många som möjligt. Eftersom nedsatt röst och rörlighet är vanligt hos våra användare, kan våra lösningar användas genom alternativa åtkomstmetoder, såsom ögonstyrning eller pekskärm. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn.