CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

april 29, 2022

Tobii Dynavox har idag slutfört förvärvet av det belgiska bolaget Acapela Group

Tobii Dynavox AB (publ) (”Tobii Dynavox”) har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Acapela Group. Transaktionen offentliggjordes av Tobii AB genom ett pressmeddelande den 28:e oktober 2021. 

Den 22 mars 2022 offentliggjorde Tobii Dynavox att förvärvet godkänts av relevanta myndigheter och att transaktionen därför förväntades slutföras den 29 april 2022. Tobii Dynavox meddelar idag att förvärvet av Acapela Group framgångsrikt slutförts. 

I enlighet med vad som kommunicerats tidigare uppgick köpeskillingen till 9,8 MEUR, inklusive kassa och skulder och betalades kontant och finansierades delvis med egen kassa och delvis genom befintlig revolverande kreditfacilitet.  

About

Dynavox Group AB (publ) är moderbolaget för Tobii Dynavox, världsledaren inom kommunikationshjälpmedel. Med huvudkontor i Stockholm, och listat på Nasdaq Stockholm (DYVOX), har Dynavox Group tillsammans med sina varumärken över 700 anställda, och kunder i över 65 länder. Tobii Dynavox specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, monteringslösningar, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder omfattande expertis inom finansiering för att kunna hjälpa så många som möjligt. Eftersom nedsatt röst och rörlighet är vanligt hos våra användare, kan våra lösningar användas genom alternativa åtkomstmetoder, såsom ögonstyrning eller pekskärm. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn.